Betrouwbare en

professionele

wegenbouwdiensten

Professionele wegenbouwdiensten

JMS Wegenbouw is een jong en flexibel wegenbouw bedrijf met de particuliere/industriële wegenbouw als kernactiviteit.

Onze Diensten

Rioleringswerken

Rioleringswerken

JMS Wegenbouw verzorgt de aanleg van een volledige rioleringsinfrastructuur rondom (industrie)gebouwen. Alsook de aanleg van collectoren, het plaatsen van geprefabriceerde bufferbekkens en het plaatsen van regenwaterputten, septische putten en pompputten behoort tot onze mogelijkheden. Hiertoe wordt er steeds gewerkt met professionele leveranciers, die de juiste materiaalkeuze mee voorop te stellen. Dit alles om aan de juiste behoeftes aan de opdrachtgever te voldoen

Wegeniswerken

Wegeniswerken

JMS Wegenbouw staat in voor correcte dienstverlening en uitvoering van wegenisprojecten in de private bouwsector, deze omvatten de volledige omgevingsaanleg. Verhardingen, landschapsvorming, enz…

JMS Wegenbouw staat garant voor een correcte prijszetting, informatiedeling en ondersteuning, flexibele uitvoeringsplanning, goede organisatie en een gedragen communicatie met alle partijen binnen het bouwproject

Grondwerken

Grondwerken

Deze opdrachten omvatten een brede waaier van werken: van het uitgraven van bouwputten voor allerlei constructies, over het realiseren van kanaalverbredingen, tot het nodige grondverzet ten behoeve van het realiseren van buffer- of spaarbekkens,… Ook het plaatsen van grondkeerelementen of keerwanden, het aanleggen van allerlei taluds voor ecologische doeleinden of het uitgraven van vijvers behoort tot ons werkgamma. Ten behoeve van de uitvoering algemene wegeniswerken verzorgen wij uiteraard alle uitgravingen en ophogingen die de toekomstige wegbedding zullen dragen. Voor al deze werken kunnen wij aanbieden te werken op GPS of laser. Hierto beschikken wij over gespecialiseerd materieel en personeel.

Afbraakwerken

Afbraakwerken

JMS Wegenbouw breekt bestaande gebouwen en verhardingen af. Het puin wordt via recyclagebedrijven verwerkt tot secundaire grondstoffen voor de wegenbouw.

Deze afbraakwerken worden zo economisch mogelijk uitgevoerd voor de opdrachtgever, rekening houdend met diverse omstandigheden:
Milieu, aangelanden, recupereerbaarheid van materialen, enz..

Wegenbouw

Onze projecten

JMS Wegenbouw is een jong en flexibel wegenbouw bedrijf met de particuliere/industriële wegenbouw als kernactiviteit.

Bekijk hier alvast enkele van onze projecten.

Onze Klanten